تعرفه طراحی سایت مدیر برنامه

تعرفه طراحی سایت مدیر برنامه

تعرفه طراحی سایت مدیر برنامه

بسته مدیر برنامه برنزی
میزبانی 1000 MB + یک دامنه .IR
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات این بسته مدیر برنامه برای کسب و کارهای کوچک مناسب می باشد.
هزینه 20.000,000
آیتم های کلیدی مدیریت محتوای پیشرفته (حداکثر 300 مطلب)
مدیریت نامحدود دسته بندی محتوا
مدیریت صفحه
مدیریت لینک
مدیریت کاربران (حداکثر 2 کاربر همکار)
مدیریت منو
تنظیمات سامانه
مدیریت پیشرفته مشاوره ها
امکان تعریف نامحدود دسته بندی مشاوره
مدیریت منعطف در تعریف شیوه های ارتباط مشاوره ای
مدیریت هزینه مشاوره متناسب با شیو ه های ارتباط
گزارش گیری پیشرفته
صفحه درباره ما
صفحه ارتباط با ما
مدیریت پنل پیامکی
مدیریت درگاه بانک
بسته مدیر برنامه نقره ای
میزبانی 1000 MB + یک دامنه .IR
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات این بسته مدیر برنامه برای کسب و کارهای متوسط مناسب می باشد
هزینه 25.000,000
آیتم های کلیدی مدیریت محتوای پیشرفته (حداکثر 1000 مطلب)
مدیریت نامحدود دسته بندی محتوا
مدیریت صفحه
مدیریت لینک
مدیریت کاربران (حداکثر 10 کاربر همکار)
مدیریت منو
تنظیمات سامانه مدیر برنامه
امکان تعریف نامحدود دسته بندی مشاوره
مدیریت منعطف در تعریف شیوه های ارتباط مشاوره ای
مدیریت هزینه مشاوره متناسب با شیو ه های ارتباط
گزارش گیری پیشرفته
صفحه درباره ما و ارتباط با ما
مدیریت پنل پیامکی
مدیریت کد تخفیف پیشرفته
مدیریت درگاه بانک
اپلیکشن اندروید
بسته مدیر برنامه طلایی
میزبانی 1000 MB + یک دامنه .IR
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات این بسته مدیر برنامه برای کسب و کارهای بزرگ مناسب می باشد.
هزینه 30.000,000
آیتم های کلیدی مدیریت نامحدود محتوای پیشرفته
مدیریت نامحدود دسته بندی محتوا
مدیریت صفحه
مدیریت لینک
مدیریت نامحدود کاربران
مدیریت منو
تنظیمات سامانه مدیر برنامه
امکان تعریف نامحدود دسته بندی مشاوره
مدیریت منعطف در تعریف شیوه های ارتباط مشاوره ای
مدیریت هزینه مشاوره متناسب با شیو ه های ارتباط
گزارش گیری پیشرفته
صفحه درباره ما و ارتباط با ما
مدیریت پنل پیامکی
مدیریت کد تخفیف پیشرفته
مدیریت کیف پول پیشرفته
مدیریت درگاه بانک
اپلیکشن اندروید
بسته مدیر برنامه طلایی پلاس
میزبانی 1000 MB + یک دامنه .IR
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات این بسته مدیر برنامه برای کسب و کارهای بزرگ مناسب می باشد.
هزینه 35.000,000
آیتم های کلیدی مدیریت نامحدود محتوای پیشرفته
مدیریت نامحدود دسته بندی محتوا
مدیریت صفحه
مدیریت لینک
مدیریت نامحدود کاربران
مدیریت منو
تنظیمات سامانه مدیر برنامه
امکان تعریف نامحدود دسته بندی مشاوره
مدیریت منعطف در تعریف شیوه های ارتباط مشاوره ای
مدیریت هزینه مشاوره متناسب با شیو ه های ارتباط
گزارش گیری پیشرفته
صفحه درباره ما و ارتباط با ما
مدیریت پنل پیامکی
مدیریت کیف پول و کد تخفیف پیشرفته
مدیریت کارتابل پیشرفته
مدیریت درگاه بانک
اپلیکشن اندروید
بسته مدیر برنامه پلاتینیوم
میزبانی 2500 MB + یک دامنه .IR
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات این بسته مدیر برنامه برای کسب و کارهای بزرگ مناسب می باشد.
هزینه 40.000,000
آیتم های کلیدی مدیریت نامحدود محتوای پیشرفته
مدیریت نامحدود دسته بندی محتوا
مدیریت صفحه
مدیریت لینک
مدیریت نامحدود کاربران
مدیریت منو
تنظیمات سامانه مدیر برنامه
امکان تعریف نامحدود دسته بندی مشاوره
مدیریت منعطف در تعریف شیوه های ارتباط مشاوره ای
مدیریت هزینه مشاوره متناسب با شیو ه های ارتباط
امکان تعریف نامحدود دسته بندی خدمت
مدیریت هزینه خدمت و تعین زمان اجرای آن
گزارش گیری پیشرفته مشاوره
گزارش گیری پیشرفته خدمت
صفحه درباره ما و ارتباط با ما
مدیریت پنل پیامکی
مدیریت کیف پول و کد تخفیف پیشرفته
مدیریت کارتابل پیشرفته
مدیریت درگاه بانک
اپلیکشن اندروید
فروشگاه حرفه ای از پکیج (بسته فروشگاهی طلایی)
بسته مدیر برنامه پلاتینیوم پلاس
میزبانی 2500 MB + یک دامنه .IR
زمان تحویل 15(روز کاری)
توضیحات این بسته مدیر برنامه برای کسب و کارهای بزرگ مناسب می باشد.
هزینه 45.000,000
آیتم های کلیدی مدیریت نامحدود محتوای پیشرفته
مدیریت نامحدود دسته بندی محتوا
مدیریت صفحه
مدیریت لینک
مدیریت نامحدود کاربران
مدیریت منو
تنظیمات سامانه مدیر برنامه
امکان تعریف نامحدود دسته بندی مشاوره
مدیریت منعطف در تعریف شیوه های ارتباط مشاوره ای
مدیریت هزینه مشاوره متناسب با شیو ه های ارتباط
امکان تعریف نامحدود دسته بندی خدمت
مدیریت هزینه خدمت و تعین زمان اجرای آن
گزارش گیری پیشرفته از مشاوره و خدمت
صفحه درباره ما و ارتباط با ما
مدیریت پنل پیامکی
مدیریت کیف پول و کد تخفیف پیشرفته
مدیریت کارتابل پیشرفته
مدیریت درگاه بانک
اپلیکشن اندروید
مدیریت فاکتور پیشرفته
فروشگاه حرفه ای از پیکیج (بسته فروشگاهی پلاتینیوم)
مدیریت سئوی پیشرفته تمامی صفحات شامل محصول - مطالب - صفحه - مشاوره - خدمت و غیره